niels-bugge-logo

linkedin

Betonarbejde i forbindelse med etabling af ny stål sti bro ved Langå station.

Ny multihal ved Hobrovejensskole

Ombygning af Dronningborg aktitvitetscenter

Om- og tilbygning Bocenter Kernen

Renovering og ombygning af Hobrovejens Skole

Om- og tilbygning af 14 boliger.

Ny hal til affaldsterminalen i Randers, til brug for håndtering af farligt affald.