niels-bugge-logo

facebooklinkedin

Energi og tilgængligheds renovering  af boligblokke.

Om- og tilbygning af klublokaler

Om- og tilbygning af 14 boliger.

Tagudskiftning

Opførelse af 2 stk pumpestationer for Mariagerfjord Vand, som in-situ støb bygværker.

Ny hal til affldsterminalen i Randers, til brug for håndtering af farligt affald.

Ombygning og renovering af  17 lejligheder

Opførelse af ny præstebolig

Pumpe station for Randers spildevand

Tagudskiftning, altanrenovering og nye sålbænke

Nyt 18 meter højt klokketårn opført for Enghøj kirke

600 m2 Insitu- støbt spildevandsbassin for Randers Spildevand