niels-bugge-logo

linkedin

Opførelse af nyt sognehus.

Betonarbejde i forbindelse med etabling af ny stål sti bro ved Langå station.

Ny multihal ved Hobrovejensskole

Tagudskiftning 

Ombygning bygning C20

Ombygning af Dronningborg aktitvitetscenter

Om- og tilbygning Bocenter Kernen

Renovering og ombygning af Hobrovejens Skole

Energi- og tilgængelighedsrenovering  af boligblokke

Om- og tilbygning af klublokaler

Om- og tilbygning af 14 boliger.

Tagudskiftning

Opførelse af 2 stk pumpestationer for Mariagerfjord Vand, som in-situ støbt bygværk

Ny hal til affaldsterminalen i Randers, til brug for håndtering af farligt affald.

Ombygning og renovering af 17 lejligheder

Opførelse af ny præstebolig

Pumpestation for Vandmiljø Randers

Tagudskiftning, altanrenovering og nye sålbænke

Nyt 18 meter højt klokketårn opført for Enghøj kirke

600 m2 In-situ støbt spildevandsbassin for Randers Spildevand