niels-bugge-logo

linkedin

Vi har for affaldsterminalen opført denne hal til håndtering af farligt affald. Hallen er bygget op på en 50cm betonplade, da jordbudsforholdene ikke tillod normal fundering.

Eget arbejde bestod af plade- og stribefundamenter, hvori der er brugt ca. 9 ton armering og 170 m3 beton

Fakta

Opførelse2017
Grundareal270 m2
EntrepriseformHovedentreprise
Entreprisesum1,8 mio
IngeniørStokvad

Se grundplan

Galleri