niels-bugge-logo

linkedin

Opførelse af 2 stk pumpestationer for Mariagerfjord Vand, som in-situ støbt bygværk

Pumpestation for Vandmiljø Randers

600 m2 In-situ støbt spildevandsbassin for Randers Spildevand