niels-bugge-logo

linkedin

Opførelse af 600 m2 underjordisk spildevandsbassin med tilhørende overløbsbygværk. Bassinet fungerer som overløbsbassin hvor spildevandet opsamles under store regnskyl, og sendes tilbage i kloaksystemet til rensning når der er plads i systemet.

Vores arbejde bestod i in-situ støbt bundplade, vægge og dæk. Ialt er der brugt ca. 100 ton armering og ca 1.000 m3 beton.

Fakta

Opførelse2011
Grundareal600 m2
Entrepriseform4,2 mio
EntreprisesumFagentreprise U.E.
IngeniørCowi

Galleri