niels-bugge-logo

facebooklinkedin

Opføreler ar 2 pupestationer for Maragerfjor Vand i henholdsvis Vive og Mariager

Vive støbte vi et mindre bygværk på ca 50 m2 opført med in-situ støbt bundplade, vægge og dæk.  Til dette bygværk har vi indbygget ca. 7 tons armering, samt ca. 50 m3 beton

Mariager er et in-situ støbt underjordisk bygværk, på ca 90 m2 med 6m høje betonvægge betondæk i terræn. Til dette bygværk er der indbygget ca. 30 tons armering, samt ca. 150 m3 beton

Fakta

Opførelse2016
EntrepriseformFagentreprise U.E. for Vam A/S
Entreprisesum1,5 mio
IngeniørKrüer

Galleri